Kjære kundar. Me har valgt å halda butikken open, for å kunne vera tilgjengelege for dei som skulle vera avhengig av vår hjelp no i denne vanskelege tida me er inne i. Me ber alle som er innom å halda god avstand og ta omsyn til alle kundar. For dei som ikkje ynskjer å møta oss fysisk, er me og tilgjenglege via telefon, og me kan fjernstyra dei som treng hjelp med pc, skrivar ol. Me tilbyr og utkøyring og levering av varer til dei som skulle ynskja dette, og me har alle mogelegheiter for å kunna motta betaling elektronisk, også via Vipps.

Ta kontakt med oss, so skal me finna ei løysing på det meste.
Ta vare på einannan.

BUTIKK

I vår butikk på Leikanger tilbyr me sal av mobil og nettbrett, pc og datautstyr, tv osb. Me fører produkt frå populære produsentar som Apple, Samsung, Logitech, Canon og so vidare.

I same lokale har me og  serviceverkstad, der me mellom anna utfører klargjering og service på pcar og skrivarar.

KONTAKT KENNETH PÅ BUTIKKEN
TELEFON: 48 00 16 00
E-POST: kenneth@sogntd.no

INSTALLASJON

Sogn Tavle og Datamontering utfører også svakstraumsinstallasjonar. Dette inneber etablering av både kabla og trådlause nettverk, og fibernettverk. I tillegg til dette tilbyr me etablering av brannvarslingsanlegg, overvåkingsanlegg og adgangskontroll.

KONTAKT ARVE OM INSTALLASJON
TELEFON: 97 03 54 51 
E-POST:
arve@sogntd.no

 

VARMEPUMPER

STD er hovudleverandør av Panasonic varmepumper i indre Sogn. Me leverar, monterar og utfører service på varmepumper.Me er NOPVAP-godkjende og har alle sertifiseringar som er naudsynte i dag.

Bestill uforpliktande synfaring hjå Tjenstetorget.

Me tilbyr alle kjende betalingsløysingar, inkludert Visa, Mastercard, Vipps og Resursbank.

KONTAKT NILS OLAV OM VARMEPUMPER
TELEFON: 90 88 12 88

E-POST: nilsolav@sogntd.no