OM SOGNTD

ARVE BJØRNETUN

DAGLEG LEIAR – INSTALLASJON – BUTIKK

KONTAKT: 97 03 54 51 / arve@sogntd.no

NILS OLAV LANGETEIG

VARMEPUMPER – INSTALLASJON

KONTAKT: 90 88 12 88 / nilsolav@sogntd.no

KENNETH FREDRIKSEN

BUTIKK – SERVICE

KONTAKT: 48 00 16 00 / kenneth@sogntd.no
butikk

SKIPA 1986

Firmaet Sogn Tavle og Datamontering AS vart skipa i 1986 av Nils Olav Langeteig og Norvald Øy. I hovudsak skulle firmaet produsere og levere elektrotavler til kundar.

UTVIKLING

Etterkvart fekk og firmaet fleire oppdrag med installasjon av datanettverk i næringsbygg i området. I starten var firmaet lokalisert på Hanahaug, men sidan 2001 har firmaet hatt butikkutsal og kontor i Riverdalen i sentrum av Leikanger.

39211610_1960816893941434_9112119503281455104_o

I DAG

Firmaet har i dag 3 tilsette, og leverar i dag fleire forskjellege varer og tenester til både private og bedrifter i indre Sogn. I Riverdalen på Leikanger finn ein butikk med utsal av elektroniske artiklar som mobiltelefonar, nettbrett, tv, pcar og øvrig datautstyr. I tillegg har me kundemottak for service og hjelp til å handtera dei produkta med byr for sal. Installasjonsavdelinga tilbyr eit breitt utval av tenester som installasjon av datanettverk, alarm, adgangskontroll og overvåkingsanlegg, og liknande.